Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Tumble Dust H 2010 DK DK-0K0537 Crazed Affinity 98.7 1.3 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Tumble Dust 105 122 115 120 # 0 0 0 0 0.77 6 14.73

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 104 112 109 111
Individ 96 111 109 110
Ind+Härst 105 123 114 120
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Tumble Dust 0 34 22 64.71 4767056 140,207.53 12.5

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Tumble Dust 2012 5 2 0 1 351038 18.8 14.6
Tumble Dust 2013 10 2 4 2 1368761 0.0 12.3
Tumble Dust 2014 13 6 1 3 2884757 0.0 10.5
Tumble Dust 2015 6 0 0 1 162500 0.0 11.8
Tumble Dust 2016 4 0 0 1 21400 0.0 12.4

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Tumble Dust 2012 107 104 110 110 109 108
Tumble Dust 2013 108 112 113 114 116 114
Tumble Dust 2014 109 111 114 114 120 115
Tumble Dust 2015 98 92 105 106 107 102
Tumble Dust 2016 94 97 100 101 102 100

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd