Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Nu Pagadi H 2005 DE DE-126014 Love You Noblesse Oblige 75.7 24.3 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Nu Pagadi 106 113 117 113 # 54 50 41 82 0.94 3 4.76

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 99 107 105 106
Individ 91 109 107 108
Ind+Härst 99 118 111 116
Avk.avvik 8 -4 6 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Nu Pagadi 0 16 12 75 3075000 192,187.5 12.9

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Nu Pagadi 2008 10 6 2 1 868681 0.0 14.3
Nu Pagadi 2009 2 1 0 0 894982 0.0 13.6
Nu Pagadi 2009 10 6 1 1 1425000 0.0 11.1
Nu Pagadi 2010 7 3 0 1 1732895 14.8 11.7
Nu Pagadi 2010 6 3 0 1 1650000 0.0 10.9
Nu Pagadi 2011 4 1 0 0 70000 0.0 12.1
Nu Pagadi 2012 1 0 0 0 0 0.0 14.5

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Nu Pagadi 2009 104 113 111 112 121 114
Nu Pagadi 2010 98 111 112 115 120 114
Nu Pagadi 2011 94 99 104 106 109 104
Nu Pagadi 2012 81 87 93 98 97 94

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing