Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Copper Beech H 2001 DE DE-116893 Como Copyright 96.7 3.3 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Copper Beech 90 105 101 103 # 8 5 3 60 0.78 6 4.5

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 90 95 94 95
Individ 94 100 103 100
Ind+Härst 92 105 101 104
Avk.avvik -1 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Copper Beech 0 26 18 69.23 868000 33,384.62 14.0

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Copper Beech 2004 4 1 0 3 154739 0.0 17.0
Copper Beech 2004 1 0 1 0 12500 15.9 0.0
Copper Beech 2005 1 0 0 0 0 0.0 15.6
Copper Beech 2005 10 3 2 0 118500 15.7 12.9
Copper Beech 2006 1 0 0 0 0 0.0 0.0
Copper Beech 2006 15 9 1 2 737000 14.0 12.0
Copper Beech 2007 4 4 0 0 240000 0.0 12.7
Copper Beech 2008 3 2 0 0 394844 0.0 13.1
Copper Beech 2008 9 4 1 1 584000 0.0 11.2
Copper Beech 2009 5 0 0 2 171099 0.0 12.7
Copper Beech 2009 5 2 1 0 317500 0.0 12.1
Copper Beech 2010 2 0 0 0 154739 0.0 12.2
Copper Beech 2010 9 3 1 1 2210000 0.0 10.4
Copper Beech 2011 4 0 1 0 131629 0.0 11.4
Copper Beech 2011 5 1 1 0 145200 0.0 10.7
Copper Beech 2012 2 0 1 0 8819 0.0 12.1
Copper Beech 2012 14 1 3 2 210100 0.0 11.5
Copper Beech 2013 6 0 1 0 43000 0.0 13.4

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Copper Beech 2004 82 117 98 104 110 107
Copper Beech 2005 105 103 105 104 111 106
Copper Beech 2006 109 114 111 110 113 112
Copper Beech 2007 94 121 107 110 108 112
Copper Beech 2008 103 112 109 110 117 112
Copper Beech 2009 97 113 109 111 111 111
Copper Beech 2010 104 116 114 116 122 117
Copper Beech 2011 94 110 108 111 118 112
Copper Beech 2012 109 110 111 110 114 111
Copper Beech 2013 101 104 110 112 107 108

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing