Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Zerberus H 1998 DE D-107044 Tenor de Baune Three Troikas 50.2 49.8 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Zerberus 104 97 100 98 # 391 373 240 64.34 0.99 2 0.0

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 96 90 91 91
Individ 96 103 102 102
Ind+Härst 99 104 100 103
Avk.avvik 6 -6 1 -3

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Zerberus 0 39 27 69.23 4834638 123,965.08 14.0

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Zerberus 2000 9 7 0 0 1014246 16.5 15.7
Zerberus 2001 10 6 0 2 1677389 0.0 12.6
Zerberus 2002 17 7 2 2 2113003 17.7 12.0
Zerberus 2003 3 0 1 0 30000 0.0 13.5
Zerberus 2004 19 4 0 2 285812 14.2 11.3
Zerberus 2005 17 2 1 6 249841 0.0 0.0
Zerberus 2006 13 3 0 0 283150 0.0 12.0

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Zerberus 2000 116 108 113 111 116 112
Zerberus 2001 107 111 114 114 121 115
Zerberus 2002 111 109 113 112 120 113
Zerberus 2003 90 100 101 104 106 103
Zerberus 2004 113 101 109 107 120 109
Zerberus 2006 109 101 109 109 113 108

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd