Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Abano As H 1997 DE D-104779 Dylan Lobell Armbro Junction 94.9 5.1 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Abano As 91 107 110 107 # 73 26 25 96.15 0.93 4 8.42

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 94 93 98 94
Individ 88 101 102 101
Ind+Härst 92 104 104 103
Avk.avvik 0 3 6 3

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Abano As 0 9 5 55.56 749500 83,277.78 12.9

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Abano As 1999 4 4 0 0 1263206 0.0 14.5
Abano As 2000 9 6 1 2 3867413 0.0 12.7
Abano As 2001 3 3 0 0 2914750 0.0 12.6
Abano As 2001 5 2 0 1 632000 0.0 12.0
Abano As 2002 11 4 2 3 3099376 0.0 11.8
Abano As 2002 4 1 1 0 117500 14.7 10.9
Abano As 2003 7 2 1 0 4724447 13.1 12.1
Abano As 2003 2 0 0 0 180000 0.0 10.2
Abano As 2004 9 3 2 0 3008931 12.4 10.6

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Abano As 2001 96 107 109 112 119 112
Abano As 2002 93 104 105 108 125 110
Abano As 2003 86 86 107 112 128 108

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing