Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Tyler Cas El H 1995 CA CA-PL440 Garland Lobell Outstanding Merit 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Tyler Cas El 97 98 99 98 # 29 24 13 54.17 0.91 4 12.35

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 99 102 99 101
Individ 91 91 98 92
Ind+Härst 98 103 101 102
Avk.avvik 0 -5 -1 -3

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Tyler Cas El 0 18 9 50 257500 14,305.56 14.3

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Tyler Cas El 1997 12 2 4 4 397985 0.0 0.0
Tyler Cas El 1998 23 4 7 1 576614 0.0 0.0
Tyler Cas El 1999 11 0 1 3 109475 0.0 0.0
Tyler Cas El 1999 1 0 0 1 7000 18.4 0.0
Tyler Cas El 2000 17 1 3 4 250500 14.3 12.9
Tyler Cas El 2002 2 0 0 0 8000 16.3 15.8
Tyler Cas El 2003 2 0 0 0 6500 0.0 15.8
Tyler Cas El 2004 4 0 0 0 0 0.0 13.2

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Tyler Cas El 1999 82 119 98 104 97 104
Tyler Cas El 2000 110 105 108 106 117 109
Tyler Cas El 2002 88 89 101 104 103 99
Tyler Cas El 2003 89 90 101 104 96 98
Tyler Cas El 2004 95 90 98 98 108 98

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing