Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Arras H 1999 SE 99-5577 Echo Aelia 64.8 35.2 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Arras 92 103 93 100 * 3 3 0 0 0.76 6 2.68

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 93 101 95 99
Individ 89 93 99 94
Ind+Härst 92 105 99 103
Avk.avvik 0 -1 -4 -1

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Arras 1 12 7 58.33 196500 16,375 15.7

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Arras 2002 2 0 0 1 8000 19.1 0.0
Arras 2003 6 4 0 0 103000 16.4 15.9
Arras 2004 4 2 0 0 85500 0.0 13.7
Arras 2005 5 3 0 0 129000 0.0 13.8
Arras 2006 16 9 1 1 994000 0.0 12.6
Arras 2007 13 5 2 3 906538 0.0 11.2
Arras 2008 11 5 1 2 769169 0.0 11.0
Arras 2009 12 4 1 1 397000 0.0 12.3
Arras 2010 8 2 3 1 244500 0.0 11.5
Arras 2011 9 0 1 0 44800 0.0 11.8

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Arras 2002 89 103 98 101 96 99
Arras 2003 98 109 104 105 104 106
Arras 2004 94 105 105 107 105 105
Arras 2005 96 110 106 108 103 107
Arras 2006 110 113 112 111 110 111
Arras 2007 109 120 112 112 119 116
Arras 2008 108 116 113 113 122 116
Arras 2009 110 117 113 113 113 114
Arras 2010 103 119 112 114 122 117
Arras 2011 106 99 110 110 119 110

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing