Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Lass Drop H 1999 SE 99-5445 Tenor de Baune Drop In 51.0 49.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Lass Drop 100 103 97 102 * 2 1 0 0 0.77 6 0.0

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 98 94 91 94
Individ 94 99 101 99
Ind+Härst 100 104 98 103
Avk.avvik 0 0 -1 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Lass Drop 1 29 16 55.17 1450448 50,015.45 14.3

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Lass Drop 2002 8 2 3 2 1014000 16.7 15.3
Lass Drop 2003 11 1 2 2 310948 0.0 13.8
Lass Drop 2004 10 2 1 1 125500 15.9 12.3
Lass Drop 2005 20 6 1 2 1423601 13.9 11.6
Lass Drop 2006 15 3 2 0 1959352 12.6 11.3
Lass Drop 2007 18 0 0 4 482913 13.5 11.5
Lass Drop 2008 5 0 0 0 108349 16.4 11.9

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Lass Drop 2002 104 113 112 113 108 111
Lass Drop 2003 106 102 108 107 107 106
Lass Drop 2004 104 102 106 105 113 106
Lass Drop 2005 113 105 113 112 116 111
Lass Drop 2006 109 101 114 114 125 113
Lass Drop 2007 113 101 111 110 117 109
Lass Drop 2008 98 91 108 109 115 106

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing