Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Archduke Kemp H 1999 SE 99-2962 Express Ride Emilie Cas El 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Archduke Kemp 102 123 111 120 * 33 10 10 100 0.9 4 11.81

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 103 112 105 110
Individ 95 102 104 102
Ind+Härst 105 118 108 115
Avk.avvik -2 5 3 4

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Archduke Kemp 1 36 25 69.44 1842150 51,170.83 13.0

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Archduke Kemp 2002 12 5 4 1 439618 18.1 12.9
Archduke Kemp 2003 13 5 0 2 618532 13.7 14.2
Archduke Kemp 2004 11 1 5 2 784000 14.2 11.0

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Archduke Kemp 2002 110 112 109 108 119 112
Archduke Kemp 2003 108 105 110 109 121 111
Archduke Kemp 2004 105 112 111 111 122 114

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing