Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Staro Showbiz H 1998 SE 98-3942 Supergill Emma Gee San 82.8 17.2 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Staro Showbiz 97 100 98 99 * 100 76 47 61.84 0.96 3 5.16

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 99 105 101 104
Individ 92 104 103 103
Ind+Härst 99 114 105 111
Avk.avvik -1 -13 -7 -10

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Staro Showbiz 1 19 17 89.47 1829000 96,263.16 14.3

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Staro Showbiz 2000 6 3 2 1 487000 18.7 17.7
Staro Showbiz 2001 13 7 2 2 1342000 17.2 12.3

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Staro Showbiz 2000 110 113 111 110 104 110
Staro Showbiz 2001 110 112 113 112 123 115

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing