Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Gigant Neo H 1998 SE 98-3922 Super Arnie Clorita Lobell 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Gigant Neo 108 107 104 106 * 456 411 281 68.37 0.99 1 11.36

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 101 101 103 101
Individ 96 109 104 107
Ind+Härst 103 114 108 112
Avk.avvik 4 -6 -3 -4

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Gigant Neo 1 39 34 87.18 10442817 267,764.54 13.4

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Gigant Neo 2001 13 10 1 0 2482000 16.9 13.5
Gigant Neo 2002 16 12 4 0 4416760 15.2 11.4
Gigant Neo 2003 10 5 1 1 3544057 15.1 12.4
Gigant Neo 2004 11 2 0 0 295721 12.7 10.7
Gigant Neo 2005 9 2 1 1 3718754 12.8 11.3
Gigant Neo 2006 4 1 1 1 5797082 12.5 11.7

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Gigant Neo 2001 110 112 115 115 115 114
Gigant Neo 2002 110 119 115 115 125 118
Gigant Neo 2003 104 111 116 117 113 114
Gigant Neo 2004 105 96 109 109 125 110
Gigant Neo 2005 103 107 115 118 122 116
Gigant Neo 2006 95 118 116 120 124 119

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd