Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Super Light H 1998 SE 98-2726 Super Arnie Orient Broline 77.7 22.3 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Super Light 100 99 102 100 * 67 67 42 62.69 0.95 3 6.35

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 100 97 99 98
Individ 97 94 99 95
Ind+Härst 103 102 102 102
Avk.avvik -2 -2 0 -1

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Super Light 1 48 26 54.17 1078308 22,464.75 15.4

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Super Light 2001 11 2 1 3 151000 15.6 15.2
Super Light 2002 17 5 1 1 255500 15.6 15.8
Super Light 2003 20 4 4 5 671808 15.4 14.2
Super Light 2004 19 9 3 0 2624807 13.8 12.7
Super Light 2005 17 3 4 3 1442211 13.5 12.0
Super Light 2006 15 3 3 0 2438866 13.0 10.8
Super Light 2007 18 6 2 2 2872695 13.2 11.4
Super Light 2008 12 3 1 0 515224 13.4 11.9
Super Light 2009 8 2 1 1 295000 14.7 12.9
Super Light 2010 5 1 1 1 273000 0.0 13.5

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Super Light 2001 108 103 106 104 114 107
Super Light 2002 111 101 107 105 109 106
Super Light 2003 113 110 110 109 107 109
Super Light 2004 113 111 116 115 116 115
Super Light 2005 111 112 113 112 117 113
Super Light 2006 110 107 114 114 121 114
Super Light 2007 111 116 115 115 118 116
Super Light 2008 108 106 111 112 116 111
Super Light 2009 103 111 112 113 113 112
Super Light 2010 101 116 112 114 110 113

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing