Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Revenue H 1996 SE 96-5017 Reve d'Udon Hazel Sund 53.9 46.1 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Revenue 106 109 107 108 * 354 243 179 73.66 0.99 2 0.27

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 102 99 98 99
Individ 97 99 101 99
Ind+Härst 104 107 103 106
Avk.avvik 2 2 5 3

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Revenue 1 51 34 66.67 2861239 56,102.73 13.8

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Revenue 1998 5 5 0 0 520000 18.7 16.7
Revenue 1999 13 7 1 1 499675 0.0 14.3
Revenue 2000 16 8 2 1 1015264 0.0 11.8
Revenue 2001 17 3 4 2 826300 0.0 11.9
Revenue 2002 21 7 2 1 2374867 15.4 10.7
Revenue 2003 21 7 1 2 5281211 14.2 10.0
Revenue 2004 17 10 0 3 6186654 13.0 10.2

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Revenue 1998 106 112 115 115 106 112
Revenue 1999 111 108 111 109 113 110
Revenue 2000 112 108 112 111 123 114
Revenue 2001 110 106 111 110 118 111
Revenue 2002 113 107 114 114 129 116
Revenue 2003 114 109 116 116 134 119
Revenue 2004 111 119 118 119 131 122

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd