Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Express Lavec H 1996 SE 96-1712 Ultra Ducal Traffic Jam 53.1 46.9 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Express Lavec 93 84 89 85 * 338 333 148 44.44 0.98 2 0.21

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 92 96 91 95
Individ 95 99 100 99
Ind+Härst 95 105 97 103
Avk.avvik 0 -20 -7 -15

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Express Lavec 1 39 29 74.36 2792426 71,600.67 14.9

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Express Lavec 1998 1 1 0 0 30000 20.1 0.0
Express Lavec 1999 15 6 2 0 640000 15.6 14.2
Express Lavec 2000 16 5 6 2 1268292 15.3 14.0
Express Lavec 2001 7 4 3 0 854134 14.9 15.4
Express Lavec 2002 10 3 1 1 318056 13.7 14.0
Express Lavec 2003 6 2 1 0 125000 16.1 15.0
Express Lavec 2004 2 1 0 0 150000 0.0 16.1
Express Lavec 2005 7 0 3 0 55000 14.3 13.9

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Express Lavec 1998 85 112 101 108 100 105
Express Lavec 1999 113 103 111 109 118 111
Express Lavec 2000 112 112 112 111 113 112
Express Lavec 2001 99 120 111 113 111 114
Express Lavec 2002 103 108 108 109 120 111
Express Lavec 2003 98 110 107 108 104 107
Express Lavec 2004 86 110 107 113 94 106
Express Lavec 2005 100 109 106 107 112 109

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd