Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Easy Bean S 1995 SE 95-3498 Songcan Segersnack 89.8 10.2 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Easy Bean 98 91 95 92 * 5 5 4 80 0.85 5 4.3

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 97 84 89 86
Individ 95 85 96 88
Ind+Härst 99 88 94 90
Avk.avvik 0 4 1 3

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Easy Bean 1 34 7 20.59 156425 4,600.74 16.4

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Easy Bean 1998 4 0 1 1 51000 18.1 0.0
Easy Bean 1999 11 1 0 0 57000 16.6 16.7
Easy Bean 2000 19 1 3 0 48425 16.4 16.1
Easy Bean 2001 26 1 5 4 124400 16.4 14.5
Easy Bean 2002 9 0 0 1 11000 16.3 16.0

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Easy Bean 1998 97 108 106 108 108 107
Easy Bean 1999 106 93 106 106 113 105
Easy Bean 2000 113 100 106 104 111 105
Easy Bean 2001 117 109 109 107 110 109
Easy Bean 2002 103 98 104 103 110 104

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing
Välja en hingst