Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Power Zoot H 1994 SE 94-4339 Zoot Suit Lady Laday 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Power Zoot 96 90 93 91 * 3 3 2 66.67 0.79 6 7.02

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 96 88 89 89
Individ 92 85 96 88
Ind+Härst 97 91 93 92
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Power Zoot 1 23 13 56.52 103008 4,478.61 16.3

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Power Zoot 1994 0 0 0 0 1195 0.0 0.0
Power Zoot 1997 7 1 2 1 16445 20.1 19.7
Power Zoot 1998 9 3 3 0 52817 19.7 16.5
Power Zoot 1999 3 2 0 0 21746 18.0 16.6
Power Zoot 1999 4 0 0 1 12000 16.3 17.5
Power Zoot 2000 7 0 0 1 2663 17.7 15.8

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Power Zoot 1999 93 97 99 101 105 100
Power Zoot 2000 99 94 97 96 97 96

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing