Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Darius H 1993 SE 93-4895 A Worthy Lad Dantessa 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Darius 92 98 104 99 * 33 33 25 75.76 0.92 4 7.25

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 90 86 93 88
Individ 92 96 99 96
Ind+Härst 91 95 99 96
Avk.avvik 1 3 5 3

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Darius 1 23 19 82.61 684434 29,758 15.3

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Darius 1997 11 9 1 1 457000 16.2 0.0
Darius 1998 12 3 3 2 227434 15.3 14.9
Darius 1999 14 4 3 1 267500 15.7 14.7
Darius 2000 17 4 2 1 192000 14.1 14.6
Darius 2001 16 7 4 1 1128492 15.1 13.5
Darius 2002 7 1 1 0 80836 14.5 13.2
Darius 2003 17 2 3 2 191771 14.7 12.1
Darius 2004 14 1 1 2 83062 0.0 12.0
Darius 2005 5 0 1 1 30500 0.0 13.2

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Darius 1997 105 120 110 111 110 113
Darius 1998 105 112 108 108 112 110
Darius 1999 106 110 109 108 109 109
Darius 2000 110 106 108 107 118 110
Darius 2001 110 118 113 113 111 114
Darius 2002 101 104 108 109 115 109
Darius 2003 111 110 110 109 116 111
Darius 2004 113 110 112 112 122 114
Darius 2005 101 120 113 115 113 115

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing