Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Big Smoker H 1992 SE 92-1075 Smokin Yankee Maritta Bulwark 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Big Smoker 94 87 88 88 * 19 19 5 26.32 0.87 5 7.2

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 93 80 88 82
Individ 96 92 97 93
Ind+Härst 96 90 95 91
Avk.avvik -1 -2 -6 -2

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Big Smoker 1 48 19 39.58 1417865 29,538.85 14.2

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Big Smoker 1994 3 1 0 0 15000 22.0 0.0
Big Smoker 1995 10 2 0 1 143815 18.4 16.0
Big Smoker 1996 1 0 0 0 0 0.0 15.2
Big Smoker 1996 18 6 5 1 513000 14.2 15.1
Big Smoker 1997 16 1 1 1 746050 0.0 13.8
Big Smoker 1998 20 3 3 4 325215 17.3 12.2
Big Smoker 1999 20 2 7 6 1077559 0.0 12.0
Big Smoker 2000 14 1 2 1 662229 0.0 12.9
Big Smoker 2001 9 0 1 0 52467 0.0 13.0
Big Smoker 2003 3 0 0 0 0 0.0 16.0
Big Smoker 2004 6 0 0 2 23000 16.5 13.3

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Big Smoker 1994 98 97 103 103 96 100
Big Smoker 1995 106 97 107 106 103 103
Big Smoker 1996 111 109 110 109 124 113
Big Smoker 2003 94 91 100 102 100 98
Big Smoker 2004 104 118 111 113 119 115

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing