Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Pasqual H 1990 SE 90-5554 Quick Pay Bique 88.3 11.7 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Pasqual 91 92 93 92 * 37 37 19 51.35 0.92 4 5.43

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 92 85 86 86
Individ 97 95 99 96
Ind+Härst 95 96 94 96
Avk.avvik -3 -3 0 -1

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Pasqual 1 50 31 62 1579710 31,594.2 14.0

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Pasqual 1993 11 3 1 3 146500 17.3 15.9
Pasqual 1994 17 5 1 5 723500 17.9 13.5
Pasqual 1995 22 7 2 4 709710 17.5 12.0
Pasqual 1996 14 1 2 2 251500 0.0 13.2
Pasqual 1997 12 2 2 2 134500 16.6 12.7
Pasqual 1998 9 1 0 3 108000 17.1 13.1

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Pasqual 1993 107 108 108 107 107 107
Pasqual 1994 109 108 111 110 114 111
Pasqual 1995 112 108 111 110 120 112
Pasqual 1996 106 102 108 108 111 107
Pasqual 1997 104 110 107 107 115 110
Pasqual 1998 101 108 107 108 112 109

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing