Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Coin Perdu H 2014 SE 14-2380 S.J.'s Caviar Piova Kronos 94.5 5.5 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Coin Perdu 103 128 112 124 * 0 0 0 0 0.75 7 9.02

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 102 117 106 114
Individ 94 114 109 112
Ind+Härst 103 128 112 124
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Coin Perdu 1 16 13 81.25 5148000 321,750 14.1

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Coin Perdu 2016 5 5 0 0 1695000 16.1 12.7
Coin Perdu 2017 9 6 1 0 3425000 14.1 12.1
Coin Perdu 2018 2 0 0 1 28000 0.0 14.1

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Coin Perdu 2016 105 111 117 118 120 116
Coin Perdu 2017 107 109 116 117 117 115
Coin Perdu 2018 87 102 97 102 96 99

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd