Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Coin Perdu H 2014 SE 14-2380 S.J.'s Caviar Piova Kronos 94.5 5.5 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Coin Perdu 104 131 115 126 * 0 0 0 0 0.75 7 9.02

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 102 117 107 114
Individ 97 118 114 116
Ind+Härst 104 132 116 127
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Coin Perdu 1 14 12 85.71 5120000 365,714.29 14.1

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Coin Perdu 2016 5 5 0 0 1695000 16.1 12.7
Coin Perdu 2017 9 6 1 0 3425000 14.1 12.1

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Coin Perdu 2016 107 112 116 116 120 116
Coin Perdu 2017 108 110 117 118 117 116

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd