Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Global Trustworthy H 2013 SE 13-1833 Muscle Hill Trophy Stand 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Global Trustworthy 103 131 114 126 * 0 0 0 0 0.76 6 12.07

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 103 125 111 121
Individ 94 112 109 111
Ind+Härst 103 132 114 127
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Global Trustworthy 1 15 10 66.67 2527500 168,500 13.8

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Global Trustworthy 2016 6 5 0 1 1217000 15.8 13.3
Global Trustworthy 2017 9 1 2 1 1310500 0.0 11.8

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Global Trustworthy 2016 101 116 112 114 108 113
Global Trustworthy 2017 105 102 112 112 108 108

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd