Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Global Trustworthy H 2013 SE 13-1833 Muscle Hill Trophy Stand 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Global Trustworthy 100 132 117 127 * 0 0 0 0 0.77 6 12.07

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 100 123 112 120
Individ 92 114 112 113
Ind+Härst 100 133 117 128
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Global Trustworthy 1 17 12 70.59 2801080 164,769.41 11.8

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Global Trustworthy 2016 6 5 0 1 1217000 15.8 13.3
Global Trustworthy 2017 9 1 2 1 1310500 0.0 11.8
Global Trustworthy 2018 2 2 0 0 273580 11.8 11.7

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Global Trustworthy 2016 101 115 112 114 108 112
Global Trustworthy 2017 104 101 112 113 108 108
Global Trustworthy 2018 89 118 108 116 120 115

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd