Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Monark Newmen H 2013 SE 13-1669 Orlando Vici Lady Value 54.4 45.6 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Monark Newmen 108 121 114 119 * 0 0 0 0 0.74 7 3.05

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 106 110 109 110
Individ 97 109 108 108
Ind+Härst 108 121 114 119
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Monark Newmen 1 39 26 66.67 4380640 112,324.1 13.4

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Monark Newmen 2015 3 2 0 1 52600 16.2 0.0
Monark Newmen 2016 15 3 5 3 937000 15.8 13.1
Monark Newmen 2017 12 3 2 3 3145940 13.4 11.9
Monark Newmen 2018 9 1 3 0 245100 14.1 11.4

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Monark Newmen 2015 102 112 105 104 112 108
Monark Newmen 2016 114 108 112 109 109 110
Monark Newmen 2017 107 108 115 116 110 112
Monark Newmen 2018 105 102 107 106 108 106

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd