Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Monark Newmen H 2013 SE 13-1669 Orlando Vici Lady Value 54.4 45.6 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Monark Newmen 108 123 117 121 * 0 0 0 0 0.74 7 3.05

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 106 112 110 111
Individ 97 112 111 111
Ind+Härst 108 124 117 122
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Monark Newmen 1 30 22 73.33 4135540 137,851.33 13.4

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Monark Newmen 2015 3 2 0 1 52600 16.2 0.0
Monark Newmen 2016 15 3 5 3 937000 15.8 13.1
Monark Newmen 2017 12 3 2 3 3145940 13.4 11.9

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Monark Newmen 2015 102 112 104 104 112 108
Monark Newmen 2016 113 109 112 110 109 110
Monark Newmen 2017 108 108 115 115 110 112

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd