Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Mister J.P. H 2012 SE 12-3851 Taurus Dream Baghdad Dream 84.6 15.4 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Mister J.P. 98 126 112 122 * 0 0 0 0 0.73 7 10.76

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 99 116 108 114
Individ 90 114 107 111
Ind+Härst 98 127 112 123
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Mister J.P. 1 11 10 90.91 3225000 293,181.82 15.0

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Mister J.P. 2014 6 6 0 0 1900000 16.5 13.1
Mister J.P. 2015 4 3 0 1 1325000 0.0 13.0
Mister J.P. 2017 1 0 0 0 0 17.0 0.0

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Mister J.P. 2014 108 114 114 115 118 115
Mister J.P. 2015 94 118 112 116 110 114
Mister J.P. 2017 82 83 90 94 91 89

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd