Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Poet Broline H 2012 SE 12-1584 Quite Easy U.S. Candelia 89.1 10.9 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Poet Broline 108 122 110 119 * 0 0 0 0 0.76 7 8.27

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 106 113 104 111
Individ 96 108 109 108
Ind+Härst 108 123 110 120
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Poet Broline 1 40 18 45 3870916 96,772.9 12.2

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Poet Broline 2014 9 1 2 1 165950 16.4 14.9
Poet Broline 2015 8 4 1 0 1327800 0.0 11.2
Poet Broline 2016 12 4 1 1 1950028 15.5 10.8
Poet Broline 2017 11 2 1 0 427138 0.0 10.2
Poet Broline 2018 7 3 1 0 220000 0.0 10.5

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Poet Broline 2014 115 101 107 104 109 105
Poet Broline 2015 104 107 112 113 124 114
Poet Broline 2016 107 103 112 112 115 110
Poet Broline 2017 105 95 108 107 116 106
Poet Broline 2018 103 106 108 107 113 109

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd