Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Poet Broline H 2012 SE 12-1584 Quite Easy U.S. Candelia 89.1 10.9 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Poet Broline 108 124 112 121 * 0 0 0 0 0.76 7 8.27

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 107 115 106 113
Individ 97 109 109 108
Ind+Härst 108 124 112 121
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Poet Broline 1 39 18 46.15 3862916 99,049.13 12.2

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Poet Broline 2014 9 1 2 1 165950 16.4 14.9
Poet Broline 2015 8 4 1 0 1327800 0.0 11.2
Poet Broline 2016 12 4 1 1 1950028 15.5 10.8
Poet Broline 2017 10 2 1 0 419138 0.0 10.2

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Poet Broline 2014 114 101 107 105 110 106
Poet Broline 2015 104 107 112 113 123 114
Poet Broline 2016 107 103 112 112 115 110
Poet Broline 2017 106 97 108 107 116 107

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd