Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Readly Express H 2012 SE 12-1550 Ready Cash Caddie Dream 70.6 29.4 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Readly Express 107 141 118 135 * 0 0 0 0 0.75 7 4.5

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 107 130 113 125
Individ 93 121 114 118
Ind+Härst 107 142 118 135
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Readly Express 1 22 22 100 9857660 448,075.45 11.9

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Readly Express 2015 9 7 2 0 2810000 16.9 12.4
Readly Express 2016 8 7 1 0 4797660 0.0 11.9
Readly Express 2017 5 5 0 0 2250000 0.0 9.9

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Readly Express 2015 105 118 115 116 114 116
Readly Express 2016 102 118 114 116 108 114
Readly Express 2017 98 118 113 115 119 116

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd