Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Minnestads Dubai H 2012 SE 12-1127 Ready Cash Simonette 59.7 40.3 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Minnestads Dubai 102 121 112 118 * 0 0 0 0 0.74 7 3.94

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 104 117 110 115
Individ 89 103 106 103
Ind+Härst 102 121 112 118
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Minnestads Dubai 1 9 6 66.67 282000 31,333.33 14.3

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Minnestads Dubai 2015 3 1 0 1 28500 16.1 0.0
Minnestads Dubai 2016 6 4 0 0 253500 14.3 14.0
Minnestads Dubai 2018 3 0 0 0 5500 16.0 0.0

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Minnestads Dubai 2015 91 108 100 102 104 103
Minnestads Dubai 2016 99 108 106 107 106 107
Minnestads Dubai 2018 94 86 89 90 95 90

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd