Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Minnestads Dubai H 2012 SE 12-1127 Ready Cash Simonette 59.7 40.3 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Minnestads Dubai 102 123 113 120 * 0 0 0 0 0.74 7 3.94

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 104 118 110 116
Individ 89 104 107 104
Ind+Härst 102 123 113 120
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Minnestads Dubai 1 9 6 66.67 282000 31,333.33 14.3

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Minnestads Dubai 2015 3 1 0 1 28500 16.1 0.0
Minnestads Dubai 2016 6 4 0 0 253500 14.3 14.0

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Minnestads Dubai 2015 91 108 100 102 103 103
Minnestads Dubai 2016 99 108 106 107 106 107

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd