Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Carabinieri H 2011 SE 11-1835 Wellino Boko Dew Princess 77.2 22.8 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Carabinieri 108 120 110 117 * 0 0 0 0 0.73 7 5.65

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 107 113 106 111
Individ 96 105 107 105
Ind+Härst 108 120 110 117
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Carabinieri 1 37 20 54.05 1714911 46,348.95 13.8

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Carabinieri 2014 12 3 1 2 337200 16.2 14.1
Carabinieri 2015 16 3 6 1 844111 13.9 12.1
Carabinieri 2016 9 3 1 0 533600 0.0 11.8
Carabinieri 2017 13 5 2 0 2511277 12.8 9.2

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Carabinieri 2014 111 101 109 107 104 105
Carabinieri 2015 112 106 110 109 110 109
Carabinieri 2016 104 103 109 109 106 106
Carabinieri 2017 110 107 114 113 121 114

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd