Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Djali Boko H 2010 SE 10-2509 Ready Cash Lucky Lavec 58.3 41.7 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Djali Boko 106 125 114 122 * 0 0 0 0 0.75 7 3.89

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 105 123 112 120
Individ 96 102 107 103
Ind+Härst 106 125 114 122
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Djali Boko 1 38 16 42.11 998800 26,284.21 12.7

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Djali Boko 2012 5 2 1 0 70000 15.0 15.4
Djali Boko 2013 15 5 1 1 484800 16.1 11.6
Djali Boko 2014 8 2 0 0 145000 0.0 10.7
Djali Boko 2015 10 1 2 1 299000 14.6 12.1
Djali Boko 2016 5 3 1 0 127500 0.0 12.1
Djali Boko 2017 14 2 4 0 740687 12.9 11.2

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Djali Boko 2012 107 104 104 102 118 107
Djali Boko 2013 114 102 110 107 122 110
Djali Boko 2014 103 95 105 105 119 106
Djali Boko 2015 104 100 107 107 105 105
Djali Boko 2016 97 114 105 106 103 107
Djali Boko 2017 109 104 110 109 110 108

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd