Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Sauveur H 2010 SE 10-2447 Echo Operah Bob 64.8 35.2 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Sauveur 102 119 108 116 * 0 0 0 0 0.74 7 2.12

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 102 107 100 105
Individ 93 109 110 108
Ind+Härst 102 120 108 117
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Sauveur 1 23 18 78.26 1718500 74,717.39 12.6

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Sauveur 2014 12 8 0 1 701500 15.3 11.7
Sauveur 2015 11 6 2 1 1017000 12.6 11.5
Sauveur 2016 7 2 4 0 2011600 12.2 11.0
Sauveur 2017 8 2 1 1 1233865 12.0 12.0

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Sauveur 2014 107 110 110 109 111 110
Sauveur 2015 105 113 111 111 114 112
Sauveur 2016 101 116 113 115 116 115
Sauveur 2017 101 107 111 112 116 112

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd