Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Usain Henna H 2010 SE 10-1499 Super Light Kassandra Kuron 83.4 16.6 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Usain Henna 100 106 107 106 * 0 0 0 0 0.74 7 6.72

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 97 96 99 97
Individ 97 102 107 103
Ind+Härst 100 107 107 107
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Usain Henna 1 44 22 50 1171250 26,619.32 13.5

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Usain Henna 2013 6 1 0 1 64800 17.6 0.0
Usain Henna 2014 21 4 3 3 278950 14.8 12.9
Usain Henna 2015 17 6 2 2 827500 13.5 12.4
Usain Henna 2016 12 2 2 2 403800 13.7 12.6
Usain Henna 2017 12 1 2 1 353167 13.1 11.3

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Usain Henna 2013 101 98 102 102 96 100
Usain Henna 2014 115 102 107 103 105 104
Usain Henna 2015 111 106 110 108 109 108
Usain Henna 2016 107 105 108 107 105 107
Usain Henna 2017 107 101 107 106 108 106

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd