Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Call Me Keeper H 2010 SE 10-1345 Pine Chip Eliza Keeper 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Call Me Keeper 102 116 110 114 * 0 0 0 0 0.76 7 9.23

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 102 107 104 106
Individ 94 106 108 106
Ind+Härst 103 117 111 115
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Call Me Keeper 1 26 17 65.38 1305607 50,215.65 12.8

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Call Me Keeper 2013 11 7 0 0 367000 15.6 12.7
Call Me Keeper 2014 8 3 1 1 272500 12.8 11.9
Call Me Keeper 2015 7 4 1 0 666107 13.4 12.1
Call Me Keeper 2016 14 8 1 0 2743656 13.3 10.6
Call Me Keeper 2017 7 1 1 0 1199609 11.9 11.4
Call Me Keeper 2018 10 1 4 0 1908567 12.2 10.7

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Call Me Keeper 2013 109 107 109 107 113 109
Call Me Keeper 2014 103 107 107 107 118 110
Call Me Keeper 2015 100 110 109 111 109 110
Call Me Keeper 2016 109 110 114 113 113 112
Call Me Keeper 2017 99 100 111 113 117 110
Call Me Keeper 2018 107 109 115 115 114 113

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd