Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Rolling Stones V 2010 SE 10-1003 Viking Kronos Hot Pants 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Rolling Stones 103 115 108 113 * 0 0 0 0 0.77 6 10.76

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 103 108 104 107
Individ 92 103 104 103
Ind+Härst 103 115 108 113
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Rolling Stones 1 18 8 44.44 1442400 80,133.33 14.4

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Rolling Stones 2013 12 8 0 0 1436000 16.6 12.7
Rolling Stones 2014 2 0 0 0 0 0.0 12.4
Rolling Stones 2015 4 0 0 0 6400 0.0 13.4
Rolling Stones 2016 1 0 0 0 0 0.0 16.4
Rolling Stones 2018 14 1 4 1 104434 15.0 13.4

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Rolling Stones 2013 113 111 117 116 119 116
Rolling Stones 2014 85 86 90 92 115 96
Rolling Stones 2015 92 85 96 98 105 96
Rolling Stones 2016 79 87 91 97 90 91
Rolling Stones 2018 110 110 110 107 106 108

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd