Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Mosaique Face H 2009 SE 09-4053 Classic Photo Iona L.B. 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Mosaique Face 105 123 115 121 * 5 0 0 0 0.79 6 12.68

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 103 112 109 111
Individ 97 113 111 112
Ind+Härst 105 124 116 121
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Mosaique Face 1 41 25 60.98 7676876 187,240.88 11.5

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Mosaique Face 2012 13 5 5 0 482500 14.6 12.3
Mosaique Face 2013 13 4 3 1 4261700 15.4 10.8
Mosaique Face 2014 15 3 4 0 2932676 15.3 9.5
Mosaique Face 2015 14 2 2 2 4113114 13.9 9.0
Mosaique Face 2016 15 1 3 2 1578813 0.0 9.0
Mosaique Face 2017 5 1 0 0 290375 0.0 11.5

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Mosaique Face 2012 111 111 109 108 117 111
Mosaique Face 2013 109 107 116 116 118 114
Mosaique Face 2014 109 103 116 116 123 115
Mosaique Face 2015 108 103 115 115 128 115
Mosaique Face 2016 111 105 113 113 127 115
Mosaique Face 2017 98 102 110 112 111 109

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing