Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Dreams Take Time H 2009 SE 09-2381 Andover Andover B.My Honey 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Dreams Take Time 108 117 113 116 * 0 0 0 0 0.77 6 10.88

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 107 109 109 109
Individ 96 107 107 106
Ind+Härst 109 118 113 117
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Dreams Take Time 1 39 21 53.85 3706052 95,026.97 13.3

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Dreams Take Time 2011 9 7 0 0 883000 17.6 15.3
Dreams Take Time 2012 11 2 1 2 779250 14.2 13.8
Dreams Take Time 2013 12 6 0 0 1566547 13.8 12.2
Dreams Take Time 2014 7 3 0 0 477255 16.7 11.3
Dreams Take Time 2015 14 3 1 2 619000 0.0 11.5
Dreams Take Time 2016 15 1 2 2 593120 0.0 11.5
Dreams Take Time 2017 3 0 1 0 75000 0.0 13.4

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Dreams Take Time 2011 117 109 114 112 111 111
Dreams Take Time 2012 108 102 111 110 117 110
Dreams Take Time 2013 107 104 113 112 112 110
Dreams Take Time 2014 99 102 109 111 110 108
Dreams Take Time 2015 108 104 109 108 108 107
Dreams Take Time 2016 110 103 111 110 108 108
Dreams Take Time 2017 92 108 106 109 100 106

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd