Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Dreams Take Time H 2009 SE 09-2381 Andover Andover B.My Honey 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Dreams Take Time 109 116 112 115 * 0 0 0 0 0.77 6 10.88

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 108 107 107 107
Individ 96 106 106 106
Ind+Härst 110 117 112 116
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Dreams Take Time 1 39 21 53.85 3706052 95,026.97 13.3

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Dreams Take Time 2011 9 7 0 0 883000 17.6 15.3
Dreams Take Time 2012 11 2 1 2 779250 14.2 13.8
Dreams Take Time 2013 12 6 0 0 1566547 13.8 12.2
Dreams Take Time 2014 7 3 0 0 477255 16.7 11.3
Dreams Take Time 2015 14 3 1 2 619000 0.0 11.5
Dreams Take Time 2016 15 1 2 2 593120 0.0 11.5
Dreams Take Time 2017 3 0 1 0 75000 0.0 13.4
Dreams Take Time 2018 17 0 0 0 67900 12.8 12.3

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Dreams Take Time 2011 118 109 114 112 111 112
Dreams Take Time 2012 108 102 111 110 117 110
Dreams Take Time 2013 108 104 113 112 112 110
Dreams Take Time 2014 99 102 109 111 110 108
Dreams Take Time 2015 108 103 109 108 108 107
Dreams Take Time 2016 111 103 111 109 108 108
Dreams Take Time 2017 92 109 107 110 101 107
Dreams Take Time 2018 113 91 107 103 115 104

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd