Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
El Mago Pellini H 2009 SE 09-1923 Chocolatier My Intuition 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
El Mago Pellini 106 122 110 119 * 0 0 0 0 0.76 6 13.02

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 105 116 107 114
Individ 96 106 107 106
Ind+Härst 107 122 110 119
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
El Mago Pellini 1 37 18 48.65 2655647 71,774.24 13.3

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
El Mago Pellini 2012 13 4 3 1 495000 18.7 14.0
El Mago Pellini 2013 10 5 0 1 1325750 14.0 11.7
El Mago Pellini 2014 14 2 1 1 834897 13.3 11.7
El Mago Pellini 2015 15 2 2 4 2181855 13.0 10.8
El Mago Pellini 2016 12 1 2 1 1458899 12.3 11.4
El Mago Pellini 2017 11 0 0 4 245500 12.4 11.6

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
El Mago Pellini 2012 111 107 109 108 106 108
El Mago Pellini 2013 105 107 112 112 112 111
El Mago Pellini 2014 108 97 112 111 110 107
El Mago Pellini 2015 109 107 113 113 112 111
El Mago Pellini 2016 107 103 113 113 116 111
El Mago Pellini 2017 110 109 109 109 118 111

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd