Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Vici Lane H 2008 SE 08-4102 Orlando Vici Nana Hall 65.3 34.7 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Vici Lane 105 115 110 114 * 5 0 0 0 0.78 6 3.19

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 104 112 108 111
Individ 94 100 104 101
Ind+Härst 105 115 110 114
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Vici Lane 1 27 14 51.85 713277 26,417.67 14.0

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Vici Lane 2011 7 1 2 0 65000 16.9 14.9
Vici Lane 2012 14 5 3 2 592000 0.0 12.6
Vici Lane 2013 6 1 0 0 56277 0.0 12.0
Vici Lane 2014 14 3 2 0 207500 16.7 10.8
Vici Lane 2015 13 3 1 0 414441 14.2 11.3

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Vici Lane 2011 102 100 102 101 101 101
Vici Lane 2012 109 110 109 108 108 109
Vici Lane 2013 99 93 102 103 107 101
Vici Lane 2014 109 102 107 106 115 107
Vici Lane 2015 109 102 110 109 111 108

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing