Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Pato H 2008 SE 08-2733 Orlando Vici She's My Pie 65.3 34.7 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Pato 101 112 104 110 * 67 7 4 57.14 0.89 4 3.99

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 103 107 104 106
Individ 93 106 103 105
Ind+Härst 103 117 107 114
Avk.avvik -1 -4 -2 -2

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Pato 1 23 12 52.17 4208000 182,956.52 14.5

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Pato 2011 5 5 0 0 1785000 18.3 14.4
Pato 2012 7 4 0 0 2357000 14.5 12.8
Pato 2013 11 1 1 1 66000 15.2 12.8

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Pato 2011 98 116 114 118 104 113
Pato 2012 100 105 113 116 109 111
Pato 2013 106 97 103 101 103 101

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing