Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Beau Mec H 2007 SE 07-4043 Jag de Bellouet Extreme Lady 65.4 34.6 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Beau Mec 101 109 105 108 * 0 0 0 0 0.76 7 2.75

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 100 100 100 100
Individ 94 102 103 102
Ind+Härst 101 110 106 109
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Beau Mec 1 24 11 45.83 2142000 89,250 14.3

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Beau Mec 2010 10 1 1 2 66000 16.0 15.2
Beau Mec 2011 9 4 1 1 2047000 15.6 13.6
Beau Mec 2012 5 1 0 0 29000 14.3 0.0
Beau Mec 2013 11 2 0 0 393915 14.0 12.1
Beau Mec 2014 9 2 0 1 288625 12.7 11.6
Beau Mec 2015 8 1 1 1 181500 14.3 11.9
Beau Mec 2016 3 1 0 0 20000 0.0 12.5
Beau Mec 2017 19 5 4 0 672500 13.5 11.5
Beau Mec 2018 20 4 2 2 803100 13.9 9.9

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Beau Mec 2010 107 98 102 100 107 102
Beau Mec 2011 103 108 113 115 104 110
Beau Mec 2012 96 94 100 100 107 100
Beau Mec 2013 106 96 108 108 107 105
Beau Mec 2014 103 102 108 108 114 108
Beau Mec 2015 102 105 108 108 108 107
Beau Mec 2016 93 105 103 105 104 104
Beau Mec 2017 117 112 111 109 108 110
Beau Mec 2018 120 108 113 111 121 113

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd