Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Deuxieme Picsous H 2007 SE 07-3697 In Love With You Carmela Strömline 79.1 20.9 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Deuxieme Picsous 104 111 104 109 * 0 0 0 0 0.74 7 6.68

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 101 98 95 98
Individ 98 106 107 106
Ind+Härst 104 111 104 109
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Deuxieme Picsous 1 48 29 60.42 4210419 87,717.06 13.1

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Deuxieme Picsous 2009 9 0 2 2 85000 16.1 15.6
Deuxieme Picsous 2010 17 4 6 3 1815000 16.4 12.5
Deuxieme Picsous 2011 13 3 5 0 1662117 14.7 11.8
Deuxieme Picsous 2012 9 2 2 0 648302 13.6 11.1
Deuxieme Picsous 2013 12 2 2 1 967040 14.5 12.0
Deuxieme Picsous 2014 10 1 1 4 417491 14.2 11.9
Deuxieme Picsous 2015 10 0 0 0 132240 14.1 11.8
Deuxieme Picsous 2017 9 0 0 0 78630 14.6 11.2
Deuxieme Picsous 2018 7 1 0 3 219500 15.6 10.4

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Deuxieme Picsous 2009 117 98 104 99 115 104
Deuxieme Picsous 2010 115 108 112 111 117 112
Deuxieme Picsous 2011 108 107 112 112 114 111
Deuxieme Picsous 2012 103 103 110 111 115 110
Deuxieme Picsous 2013 107 105 110 110 107 108
Deuxieme Picsous 2014 104 111 109 109 106 109
Deuxieme Picsous 2015 105 89 107 106 109 103
Deuxieme Picsous 2017 106 92 106 105 110 103
Deuxieme Picsous 2018 104 113 110 110 117 112

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd