Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Orecchietti H 2007 SE 07-2024 From Above Canneloni 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Orecchietti 106 124 112 121 * 0 0 0 0 0.76 7 9.74

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 105 113 104 111
Individ 94 111 111 110
Ind+Härst 106 124 112 121
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Orecchietti 1 27 17 62.96 3574860 132,402.22 11.5

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Orecchietti 2010 14 8 1 2 849000 14.2 13.5
Orecchietti 2011 5 3 1 0 1690860 0.0 10.5
Orecchietti 2012 8 2 0 0 1035000 0.0 9.5
Orecchietti 2013 8 4 0 1 528000 0.0 10.4
Orecchietti 2014 5 2 0 0 250000 0.0 10.7
Orecchietti 2016 3 0 0 1 10000 0.0 13.7

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Orecchietti 2010 112 109 110 108 119 112
Orecchietti 2011 96 112 113 116 124 116
Orecchietti 2012 102 96 111 113 129 113
Orecchietti 2013 102 112 109 110 118 112
Orecchietti 2014 96 104 107 110 114 109
Orecchietti 2016 93 105 102 103 98 102

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd