Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Big Challenger V 2006 SE 06-3184 Great Challenger Red Oak's Love 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Big Challenger 99 103 103 103 * 2 2 1 50 0.79 6 9.43

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 96 101 102 101
Individ 96 94 102 96
Ind+Härst 99 104 105 104
Avk.avvik 0 0 -1 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Big Challenger 1 38 16 42.11 415000 10,921.05 14.7

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Big Challenger 2009 11 0 2 0 83000 17.4 16.0
Big Challenger 2010 11 2 1 2 118500 15.4 14.5
Big Challenger 2011 16 4 2 3 213500 15.0 12.7
Big Challenger 2012 13 0 2 2 74600 13.6 12.7
Big Challenger 2013 11 0 1 1 30950 0.0 13.6
Big Challenger 2014 3 0 0 0 0 17.4 15.5
Big Challenger 2015 1 0 0 0 0 18.8 0.0

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Big Challenger 2009 110 95 106 104 104 102
Big Challenger 2010 105 106 106 106 112 107
Big Challenger 2011 110 111 108 107 113 110
Big Challenger 2012 107 103 106 105 121 109
Big Challenger 2013 105 99 104 103 105 103
Big Challenger 2014 90 90 95 96 95 94
Big Challenger 2015 81 91 96 101 90 94

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing