Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Zola Boko H 2006 SE 06-3122 Goetmals Wood Big Blue Kitten 68.9 31.1 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Zola Boko 108 112 114 112 * 635 304 244 80.26 0.99 1 2.49

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 102 105 107 105
Individ 89 110 107 108
Ind+Härst 101 117 113 115
Avk.avvik 8 -4 1 -1

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Zola Boko 1 11 10 90.91 1950214 177,292.18 13.6

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Zola Boko 2008 1 0 1 0 50000 0.0 16.0
Zola Boko 2009 10 7 1 1 1900214 0.0 11.6

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Zola Boko 2008 87 112 103 107 105 107
Zola Boko 2009 107 114 113 113 123 116

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd