Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Credit Fayline H 2006 SE 06-2321 Credit Winner Fay Topline 94.1 5.9 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Credit Fayline 102 108 105 107 * 2 1 0 0 0.78 6 7.51

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 102 105 105 105
Individ 92 96 102 97
Ind+Härst 102 109 107 108
Avk.avvik 0 0 -1 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Credit Fayline 1 18 10 55.56 313200 17,400 15.1

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Credit Fayline 2009 7 3 0 1 85000 16.7 15.5
Credit Fayline 2010 4 2 1 0 78000 16.3 15.9
Credit Fayline 2011 7 2 1 0 150200 15.1 14.2
Credit Fayline 2012 15 6 4 0 317500 13.8 11.7
Credit Fayline 2013 13 4 5 1 793500 0.0 10.9
Credit Fayline 2015 2 0 0 1 7000 14.2 14.3

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Credit Fayline 2009 102 105 103 103 103 104
Credit Fayline 2010 94 111 103 105 100 105
Credit Fayline 2011 101 102 105 106 103 104
Credit Fayline 2012 110 111 108 106 111 109
Credit Fayline 2013 109 116 111 110 115 113
Credit Fayline 2015 90 108 101 104 106 105

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing