Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Lovely Lidob H 2005 SE 05-4663 Love You Glad Palema T. 74.1 25.9 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Lovely Lidob 106 109 101 107 * 45 36 16 44.44 0.92 4 5.63

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 102 103 101 103
Individ 93 98 101 98
Ind+Härst 102 109 104 108
Avk.avvik 4 0 -2 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Lovely Lidob 1 22 11 50 976500 44,386.36 15.5

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Lovely Lidob 2008 5 1 1 0 55000 17.1 15.5
Lovely Lidob 2009 16 5 0 3 909500 16.6 13.5
Lovely Lidob 2010 1 0 0 1 12000 15.5 0.0
Lovely Lidob 2011 6 1 0 0 27000 0.0 11.5

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Lovely Lidob 2008 98 99 102 103 102 101
Lovely Lidob 2009 110 103 110 109 105 107
Lovely Lidob 2010 80 121 98 104 103 106
Lovely Lidob 2011 98 95 101 101 113 102

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing