Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Traveling Man H 2005 SE 05-4357 Supergill Kimberly Lobell 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Traveling Man 102 111 108 110 * 0 0 0 0 0.76 6 10.0

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 101 103 103 103
Individ 95 102 106 102
Ind+Härst 102 111 109 110
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Traveling Man 1 34 22 64.71 1117700 32,873.53 13.3

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Traveling Man 2007 2 2 0 0 70000 20.1 0.0
Traveling Man 2008 15 4 3 3 646200 20.0 12.8
Traveling Man 2009 4 0 1 2 59000 15.3 14.4
Traveling Man 2010 13 5 0 2 342500 14.4 11.3
Traveling Man 2011 8 0 1 1 91000 15.5 12.9
Traveling Man 2012 11 3 4 1 338500 14.2 11.6
Traveling Man 2013 17 6 1 1 651000 0.0 10.0
Traveling Man 2014 15 5 1 1 422050 13.6 10.4
Traveling Man 2015 16 6 2 3 1375039 12.0 11.0
Traveling Man 2016 13 2 3 2 232282 0.0 11.2
Traveling Man 2017 5 0 1 3 64800 0.0 11.2

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Traveling Man 2007 93 113 105 108 97 106
Traveling Man 2008 113 108 110 108 116 110
Traveling Man 2009 93 111 101 104 106 106
Traveling Man 2010 107 106 107 107 116 109
Traveling Man 2011 102 99 104 104 105 103
Traveling Man 2012 107 115 109 108 111 111
Traveling Man 2013 115 109 111 109 122 113
Traveling Man 2014 112 113 111 110 120 113
Traveling Man 2015 115 119 116 115 120 117
Traveling Man 2016 115 117 112 110 113 113
Traveling Man 2017 100 118 106 107 105 109

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd