Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Spring Erom H 2005 SE 05-2479 Gentle Star Springflickan 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Spring Erom 100 111 101 108 * 0 0 0 0 0.76 7 8.28

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 99 99 92 98
Individ 94 106 106 105
Ind+Härst 100 112 101 109
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Spring Erom 1 27 20 74.07 2995700 110,951.85 13.8

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Spring Erom 2008 2 1 1 0 40000 18.0 0.0
Spring Erom 2009 18 11 2 1 1784500 15.4 13.5
Spring Erom 2010 7 3 1 0 1171200 13.8 12.0
Spring Erom 2011 5 1 0 0 50000 0.0 13.5
Spring Erom 2012 16 7 1 3 2060000 13.6 11.8
Spring Erom 2013 5 0 0 0 54500 14.0 14.0
Spring Erom 2014 5 1 0 0 51800 14.5 12.9
Spring Erom 2015 15 2 2 2 312300 12.9 12.6
Spring Erom 2016 17 3 5 2 1529541 0.0 11.0
Spring Erom 2017 22 3 5 2 1233000 0.0 9.2

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Spring Erom 2008 88 117 101 105 97 105
Spring Erom 2009 112 112 112 111 105 110
Spring Erom 2010 99 107 111 113 113 111
Spring Erom 2011 96 97 103 104 102 101
Spring Erom 2012 112 114 113 113 111 113
Spring Erom 2013 98 89 105 105 108 102
Spring Erom 2014 98 102 106 107 107 105
Spring Erom 2015 115 109 112 110 114 111
Spring Erom 2016 119 119 116 115 114 116
Spring Erom 2017 122 107 114 112 118 113

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd