Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Princeton H 2005 SE 05-1468 Malabar Circle Ås Dahlia Ås 100.0 0.0 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Princeton 105 104 104 104 * 1 1 0 0 0.78 6 11.61

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 104 104 104 104
Individ 93 91 101 93
Ind+Härst 105 105 106 105
Avk.avvik 0 0 -1 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Princeton 1 24 9 37.5 182250 7,593.75 14.9

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Princeton 2008 12 2 3 2 145000 14.9 16.0
Princeton 2009 8 0 0 0 27250 15.7 15.5
Princeton 2010 4 0 2 0 10000 18.1 0.0
Princeton 2011 3 0 0 0 5000 0.0 14.8
Princeton 2012 11 0 0 1 6650 16.8 16.5

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Princeton 2008 110 105 105 103 115 107
Princeton 2009 101 82 99 98 104 96
Princeton 2010 93 105 97 98 91 98
Princeton 2011 91 87 96 98 96 94
Princeton 2012 107 93 99 96 96 96

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing