Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Yarrah Boko H 2005 SE 05-1305 Coktail Jet Big Blue Kitten 79.7 20.3 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Yarrah Boko 104 114 110 113 * 157 0 0 0 0.94 3 5.6

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 103 107 106 107
Individ 96 103 105 103
Ind+Härst 105 114 110 113
Avk.avvik 0 0 0 0

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Yarrah Boko 1 40 24 60 2620126 65,503.15 13.8

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Yarrah Boko 2005 0 0 0 0 -901429 0.0 0.0
Yarrah Boko 2008 8 2 0 0 33079 18.8 17.9
Yarrah Boko 2009 13 7 2 0 398497 15.0 13.7
Yarrah Boko 2009 3 1 1 0 200000 0.0 13.6
Yarrah Boko 2010 9 7 0 0 1008550 14.4 13.5
Yarrah Boko 2010 7 1 2 1 980000 14.3 11.8
Yarrah Boko 2011 9 6 0 0 996045 13.6 11.9
Yarrah Boko 2011 9 2 2 2 2550000 0.0 10.3
Yarrah Boko 2012 7 3 0 0 879941 0.0 9.7
Yarrah Boko 2012 6 1 3 0 1450000 0.0 9.7
Yarrah Boko 2013 3 3 0 0 824018 13.3 12.5
Yarrah Boko 2013 4 1 1 1 565000 0.0 12.2
Yarrah Boko 2014 4 1 0 1 2040011 13.8 12.2
Yarrah Boko 2014 1 0 0 0 150000 0.0 11.4

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Yarrah Boko 2009 90 108 105 109 104 107
Yarrah Boko 2010 99 107 111 113 113 111
Yarrah Boko 2011 103 113 114 116 122 116
Yarrah Boko 2012 99 113 112 115 126 116
Yarrah Boko 2013 96 118 111 113 107 112
Yarrah Boko 2014 84 91 108 114 113 107

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik endast sammanställing