Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Maharajah H 2005 SE 05-1229 Viking Kronos Chili Khan 89.1 10.9 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Maharajah 110 127 112 123 * 537 251 181 72.11 0.99 1 9.66

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 102 110 104 108
Individ 94 112 106 110
Ind+Härst 103 122 109 118
Avk.avvik 7 5 3 5

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Maharajah 1 28 25 89.29 9932050 354,716.07 13.9

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Maharajah 2008 12 9 2 0 3149000 16.1 13.6
Maharajah 2009 8 5 1 1 4604925 0.0 12.3
Maharajah 2010 8 5 2 0 2178125 0.0 11.9
Maharajah 2011 11 3 2 1 5836683 12.1 10.3
Maharajah 2012 6 4 0 0 802065 12.2 13.8
Maharajah 2013 11 4 1 1 2836655 12.7 11.0
Maharajah 2014 3 1 0 1 4126970 13.3 12.6

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Maharajah 2008 110 115 115 115 110 114
Maharajah 2009 101 115 115 118 112 115
Maharajah 2010 101 117 113 115 112 114
Maharajah 2011 106 109 116 118 123 117
Maharajah 2012 99 113 111 113 121 115
Maharajah 2013 109 111 115 115 116 115
Maharajah 2014 93 120 116 121 114 118

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd