Varmblodstravare

Avelsrelaterade uppgifter Varmblodstravare

Länk till Startsidan || Länk till Söksidan || Hjälp - förtydligande

Härstamning och basgrupptillhörighet (genursprung)

Namn
Kön
Födeleseår
Land
Id.nr
Far
Mor
US
FR
RU
Quarcio du Chene H 2004 SE 04-4804 Capriccio Indira du Chene 51.2 48.8 0.0

BLUP tabell - Antal avkommor - Säkerhet - Inavelskoefficient

Förklaring till rubriker
Namn
Antst
Prest
Stst
T.ind
E
T.av
Stb.av
St.av
St%
R(TI)
SE
F%
Quarcio du Chene 100 123 107 119 * 67 24 11 45.83 0.9 4 2.22

Uppdelning av BLUP index

Förklaring
Typ
Antst
Prest
Stst
BLUP-Tot.index
Härst 99 107 99 105
Individ 95 107 106 106
Ind+Härst 101 118 106 115
Avk.avvik 0 5 1 4

3-5 års tävlingsprestationsrad

Förklaring
Namn
Start st
Ant st
Ant pl:1-3
Pl:1-3%
Priss
Priss/st
Km tid
Quarcio du Chene 1 31 23 74.19 3655959 117,934.16 13.2

Årsrader med tävlingsprestationer

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl:1
Pl:2
Pl:3
Priss
Volt
Auto
Quarcio du Chene 2007 5 4 0 0 130000 16.5 15.5
Quarcio du Chene 2008 13 6 3 0 1185000 15.4 13.0
Quarcio du Chene 2009 13 4 2 4 2340959 13.2 11.4
Quarcio du Chene 2010 11 1 1 0 1624588 13.1 10.6
Quarcio du Chene 2011 8 3 2 0 1147000 13.7 12.3
Quarcio du Chene 2012 14 4 2 4 3788952 12.2 9.6
Quarcio du Chene 2013 4 0 0 0 30000 13.6 14.0
Quarcio du Chene 2015 1 0 0 0 0 0.0 15.3

Standardiserade tävlingsprestationsmått inom år/kön/födelseår + Prestationsindex

Förklaring
Namn
År
Antst
Pl1_3
Priss
Priss_st
Kmtid
Prest_index
Quarcio du Chene 2007 98 111 105 106 106 107
Quarcio du Chene 2008 108 110 111 111 108 110
Quarcio du Chene 2009 107 113 113 113 116 114
Quarcio du Chene 2010 105 93 112 113 122 110
Quarcio du Chene 2011 102 114 111 113 111 112
Quarcio du Chene 2012 109 120 115 116 127 119
Quarcio du Chene 2013 93 89 104 107 112 103
Quarcio du Chene 2015 84 92 94 100 95 95

Länk till Startsidan | Upp på sidan | Härstamningsträd
Avkommestatistik + komplett lista över alla avkommor
Avkommestatistik endast sammanställing